Vi är stolta över våra vänner. De bidrar med ett finansiellt stöd i form av ett avtal som går till Framtidslyftets operativa kostnader. Pengarna från våra vänner går alltså inte till investeringar i nya tillväxtföretag men är ovärderliga för att vår organisation ska fungera. Kanske är du intresserad av att vara en vän?
Hör av dig till [email protected]