Framtidslyftet ska bli ledande i Sverige på att förse våra bästa framtida tillväxtföretag med privat kapital för att skapa nya svenska globalt framgångsrika företag som tryggar vår gemensamma framtida välfärd.

Vårt mål är att Framtidslyftet ska bli ledande i Sverige på att förse våra bästa framtida tillväxtföretag med privat kapital för att skapa nya svenska globalt framgångsrika företag. För att detta ska bli verklighet har vi en strategi som bygger på – 3 verksamhetsmål, 3 lanseringssteg och 3 investeringsåtaganden.

Vi kallar vår strategi 3+3+3.

Vad vi ska göra

Vi vill att så många personer som möjligt ska vara med och uppmuntra våra entreprenörer och stötta deras tillväxtföretag. Vi har tre verksamhetsmål där alla är lika viktiga.

  1. Vi ska ackumulera tillräckligt med kapital för att göra skillnad.
  2. Vi ska förstärka processen för hur kapitalet når rätt tillväxtbolag.
  3. Vi ska göra byggandet av nya tillväxtbolag till en folkrörelse.

Hur vi ska göra det

Vi ska resa kapitalet över ett stort antal år med en specifik kampanj varje år. Våra första tre steg är följande:

  1. Att få med ett stort antal entreprenörer, bolagsbyggare och affärsänglar.
  2. Att få med företag i Framtidslyftet.
  3. Att få med större nationella organisationer som redan agerar inom innovationsområdet.

Var vi ska investera

Framtidslyftet är ett öppet initiativ som aktivt söker samarbeten med andra, nya såväl som existerande aktörer, som redan idag arbetar med att stödja entreprenörskap och byggandet av nya tillväxtbolag.

  1. Vi kommer börja med att investera direkt i tillväxtföretag. Vi kommer alltid att investera tillsammans med andra investerare i varje enskilt tillväxtföretag. Fokus är på tillväxtbolag i tidiga faser som är associerade till etablerade värdesäkrande processer.
  2. När processen för direkta investeringar i tillväxtföretag är etablerad så kommer vi att expandera våra investeringar till att också innefatta investeringar genom eller tillsammans med professionella investeringsnätverk. Återigen kommer Framtidslyftet att investera tillsammans med etablerade saminvesteringspartners.
  3. Framtidslyftet kommer att investera i venture capital-fonder som i sin tur investerar i tillväxtföretag. Vårt uppdrag innefattar även att driva på att nya venture capital-bolag ser dagens ljus samt att påverka hur dessa venture capital-bolag arbetar, är strukturerade och kompenserade.