Vi är glada över att ha så många företag som på olika sätt är med och stöttar Framtidslyftets verksamhet. Några är faddrar för tillväxtföretag, andra är vänner. De flesta har bidragit på fler än ett sätt.

Läs mer om varje företag och deras engagemang.

vinge_webb wihlborgs_webb sparbanken_oresund_webb maqs_webb deloitte_webb partnertech_webb awapatent_webb pagen_webb grant_thornton_webb neuhauser_webb encubator_webb wistrand_webbaquilles_webbahrens_webbreadsoft_webb