Nu är vi igång med vårt första investeringsprogram, Framtidslyftet sådd. Programmet riktar sig till bolag i tidiga skeden som har en plan på att resa 1-2 MSEK vid det aktuella investeringstillfället. Den första bedömningen av bolagen görs av Framtidslyftet. Därefter tar Framtidslyftets urvalsråd över och plockar ut de bolag som kommer att få finansiering. Bolagen presenteras på vår webbplats och sedan börjar den spännande insamlingen. Alla som vill kan bidra till bolaget. Det är tillsammans som vi bygger framtidens bolag!

Är det ditt bolag vi söker? Nedan följer investeringskriterierna.

Bolaget ska:

  • Ha sitt säte inom Sverige.
  • Ha ett investeringsbehov på 1-2 MSEK.
  • Ha potential att omsätta 30 MSEK inom 5 år.
  • Ha möjlighet att attrahera investeringspartners som är villiga att investera samtidigt som Framtidslyftet (offentliga aktörer alt. privat kapital så som affärsänglar/riskkapital).
  • Ha en skalbar affärsmodell och möjlighet till långsiktig värdetillväxt.
  • Ha ett klart och verifierat kundbehov och en definierad marknad med tillväxtpotential.
  • Ha en vilja, ambition och potential att nå en internationell marknad.
  • Ha ett kompetent och drivande team.

 

Ansök nu!

Har du frågor kring vårt sådd program?
Kontakta: Håkan Alfon +46 (0)73 – 636 40 65, [email protected]