Vision

Att Sverige genom Framtidslyftet blir världsledande på att bygga nya globalt framgångsrika företag.

Mål

Framtidslyftet ska bli ledande i Sverige på att förse våra bästa framtida tillväxtföretag med privat kapital för att skapa nya svenska globalt framgångsrika företag som tryggar vår gemensamma framtida välfärd.