Hur ger jag mitt bidrag?
Tryck på stödknappen för det tillväxtbolag eller det initiativ du vill ge ett bidrag, men du måste vara inloggad först.

Kan jag stödja flera bolag?
Absolut. Så många du vill. Minsta belopp att stödja med är 100 SEK.

Hur betalar jag med Paypal?
Du loggar in som vanligt här på Framtidslyftet, väljer valfritt bolag eller initiativ och trycker därefter “stöd”. Då kopplas du över till Paypal och kan betala med eller utan konto hos dem. Paypal är gratis och gör det säkert för dig att handla på nätet samtidigt som du slipper fylla i dina bankuppgifter på varje enskild webbsida. Du har alltså nytta av det i flera sammanhang.

Jag har inte möjlighet att lägga pengar men är nyfiken på er verksamhet och ser gärna om jag kan bidra med något annat.
Vem tar jag kontakt med?

Skicka ett mail till ingemar.ljungdahl@framtidslyftet.se

Ordlista

Allokera
Låta någon få resurser eller varor.
Ex. “Jag allokerade 100kr till den första kampanjen” = Jag gav 100kr till den första kampanjen.

Elevatorpitch
En kort presentation som i verkligheten inte skulle ta mer än en genomsnittlig hisstur i tid att berätta.

Entreprenör
Är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.

Evergreen
“Ständigt grön”. Har en betydelse i att idén/produkten eller liknande alltid fylls på med nytt och är oändlig.

Exit
Innebär att en ägare säljer hela eller delar av sitt innehav i ett företag. En exit kan också göras av en investerare.

Folkrörelse
En folkrörelse har sin ursprungliga betydelse av att vara “folk i rörelse” mot vad som uppfattas som missförhållanden i samhället eller världen.

Inkubator
Är en plats för nystartade företag. En inkubator hjälper nya företag i startskedet och tillhandahåller exempelvis lokaler, telefon, dator, marknadsföring, utbildning och personligt nätverksbyggande.

Innovation
En innovation kan definieras som en ny idé, till exempel en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar och som är ny. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt.

Konvertibelt lån
En typ av lån som efter en tid (ex. ny investeringsrunda) görs om till aktier.

Lyftare
Är hos Framtidslyftet en person eller företag som ger ett finanisellt stöd till ett av tillväxtbolagen. Pengarna oavkortat till tillväxtföretaget.

Nyemission
Skapas då ett företag väljer att dela ut nya aktier. Görs normalt sätt för att hjälpa företaget att expandera.

Såddbolag
Företag som utvecklat en produkt men som behöver kapital för produktionsinvestering och rörelsekapital. Växande förtag i startskeden.

Termsheet
Ett dokument med samlade uppgifter om villkoren för ett affärsavtal.

Venture capital
Eller VC som det förkortas, är riskkapital som investeras i tidiga stadium med både hög potential och hög risk i nystartade tillväxtföretag.

Vän
Är hos Framtidslyftet en person som finansiellt stöttar vår verksamhet.