Driften av Framtidslyftet sköts av två organisationer.  Stiftelsen Framtidslyftet samt Framtidslyftet Förvaltning AB.

Stiftelsen Framtidslyftet

Stiftelsen Framtidslyftet som är under utveckling kommer att bedriva begränsad operativ verksamhet fokuserat på att stiftelsens stadgar följs.

Alla bidrag går till Stiftelsen Framtidslyftet som är en icke vinstutdelande stiftelse med syfte att investera insamlat kapital i framförallt svenska tillväxtföretag, ängel-investerar-konsortier och venture capital-fonder. Återbetalning och vinst på investerat kapital återgår till Stiftelsen för att sedan återinvesteras enligt ovan.

Stiftelsen kommer inte ha någon ägare. Stiftelsen kommer att tillsätta en styrelse på minst fem personer. Tilltänkta för styrelsen idag är Mats Johansson, grundare av Framtidslyftet och Jesper Ottergren, Partner på Advokatfirman Vinge.

Framtidslyftet Förvaltning AB

Framtidslyftet Förvaltning AB ansvarar för marknadsföring, insamling av kapital, administration samt analys av investeringsalternativ. Investeringsbeslut tas i samråd med Stiftelsen Framtidslyftet och i enlighet med Stiftelsens stadgar.

Framtidslyftet Förvaltning AB:s arbetsuppgifter å Stiftelsens vägnar är dokumenterade i Förvaltningsavtalet som kommer att offentliggöras och publiceras på Framtidslyftet.se

Framtidslyftet Förvaltning AB får ej gå med materiell vinst så länge företaget belastar Stiftelsen med några insamlingskostnader eller administrationskostnader. Skulle sådan materiell vinst uppstå så länge Framtidslyftet Förvaltning AB belastar Stiftelsen med insamlingskostnader eller administrationskostnader, så ska sådan vinst gå tillbaka till Stiftelsen.

Framtidslyftet Förvaltning AB ägs idag av Mats Johansson (80%)  genom bolag, av Sten K Johnson (10%) genom bolag, samt av Peter Jungbeck (10%) genom bolag. I samband med lanseringen av Framtidslyftet kommer Stiftelsen att äga 51% av Framtidslyftet.

Framtidslyftet förvaltnings styrelse består idag av Mats Johansson, grundare av Framtidslyftet, Jesper Ottergren, Partner Advokatfirman Vinge samt Peter Jungbeck.

Läs vidare här –> strategi