Vad är framtidslyftet?

Framtidslyftet är en oberoende, långsiktig, privat aktör som har som mål att förse svenska tillväxtföretag med kompetent privat kapital genom bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.

Hur är Framtidslyftet organiserat?

Framtidslyftet är uppdelat i Stiftelsen Framtidslyftet samt Framtidslyftet Förvaltning AB.

Hur fungerar Stiftelsen Framtidslyftet?

Stiftelsen Framtidslyftet är en icke vinstutdelande stiftelse. Bidragen till stiftelsen sker via gåvor och återbetalas inte till bidragsgivare. Stiftelsens kapital investeras i tillväxtföretag antingen direkt eller genom venture capital-fonder.

Hur gör Framtidslyftet skillnad?

Framtidslyftet gör skillnad genom att:

  • tillföra kapital till nästa generations svenska tillväxtföretag som har potential att verka på en global marknad.
  • förbättra processen för hur kapitalet når tillväxtbolagen.
  • förankra initiativet på bredast möjliga bas.

Vad är framtidslyftets mål?

Framtidslyftet ska bli ledande i Sverige på att förse nyföretagande med privat kapital för att skapa nya svenska exportframgångar som tryggar vår gemensamma framtida välfärd.

Varför behövs Framtidslyftet?

Det skapas för få nya svenska tilväxtföretag som blir exportframgångar. Företag som är viktiga då det gäller vår gemensamma välfärd!
Framtidslyftet menar att:

  • det behövs mer privat kompetent kapital
  • processen för hur kapital hittar tillväxtföretag behöver förstärkas
  • vi ska ta ytterligare steg mot att skapa en positiv attityd till entreprenörskap

Vem ska ge bidrag till Framtidslyftet?

Framtidslyftet vänder sig till privatpersoner, företag och organisationer och uppmanar alla att ge bidrag till stiftelsen.

Vilka sitter i styrelsen för Framtidslyftet Förvaltning AB?

  • Mats Johansson, initiativtagare till Framtidslyftet samt VD Framtidslyftet Förvaltning AB.
  • Peter Jungbeck, grundare av EuroFlorist och Scanicus Invest.
  • Jesper Ottergren, partner Advokatfirman Vinge KB.

Ytterligare två personer kommer att ta plats i styrelsen.

Vem är Mats Johansson, Framtidslyftets initiativtagare?

Mats är född i Kristianstad, uppvuxen i Eslöv, har studerat vid Lunds universitet och Hardvard Business School. Han har bott och arbetat i England, Tyskland och USA och har sysslat med investeringar i ett 60-tal nya tillväxtföretag under senare år. Han är dessutom partner och grundare av Spintop Private Partners AB samt partner i venture capital-bolagen Teknoseed Portfolio Management och GP Bullhound Sidecar Fund. Var år 2001 till 2005 VD för det amerikanska Nasdaq-noterade företaget Futuremedia plc.

Vem bestämmer vilka företag som Framtidslyftet ska satsa på?

Framtidslyftet kommer att tillsätta en urvalsråd. Urvalsrådet väljer vilka bolag som kommer att presenteras genom Framtidslyftet för att få kapital. Bidragsgivare väljer därefter vilka av de utvalda tillväxtföretagen som ens bidrag ska gå till.

Är ett bidrag till Framtidslyftet avdragsgillt?

Nej, inte i Sverige idag.

Kan man tjäna pengar på Framtidslyftet?

Nej, det finns ingen möjlighet att tjäna pengar genom att ge bidrag till Framtidslyftet. Pengar som kommer in i stiftelsen är bidrag och stannar där. Stiftelsen investerar för vinnings skull, men vinsten kommer inte att betalas ut, utan stannar i stiftelsen för nya investeringar.

Vad är Framtidslistan?

Alla som ger bidrag till Framtidslyftet är med på Framtidslistan.
Du kan se listan här.

När gör Framtidslyftet de första investeringarna?

Målsättningen är att de första investeringarna ska göras redan under 2011 för att sedan öka både i antal och belopp under 2012.

Hur vet man att pengarna man bidrar med används riktigt av Framtidslyftet?

Kapitalet kommer att användas enligt stiftelsens stadgar. Stiftelsens stadgar kommer att publiceras på hemsidan. Styrelsen kommer att säkerställa att Framtidslyftet följer stadgarna. Deloitte kommer att granska Framtidslyftets bokföring.

Framtidslyftet kommer att ta kontakt med och följa rekommendationerna från Svensk Insamlingskontroll, en organisation som ser till att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll och inte belastas med oskäliga kostnader.

Hur mycket av insamlade medel går till Framtidslyftets administration?

Under 2011 går maximalt åtta procent av de insamlade medlen till att täcka kostnader för kapitalinsamling, förvaltning och administration. Målsättningen är att sänka kostnaderna ytterligare under 2012.

Hur mycket tjänar personer som arbetar med Framtidslyftet?

Styrelsen för Framtidslyftet Förvaltning AB och Stiftelsen Framtidslyftet kommer att arbeta utan ersättning under 2011 och 2012. Därefter kommer ledamöter i respektive stiftelse att arvoderas med maximalt 50,000 kr per år och ledamot. Ordförande får maximalt 100 000 kronor per år.

Personer som arbetar med att samla in kapital, förvalta kapitalet samt sköta den operativa verksamheten i Framtidslyftet Förvaltning AB har marknadsmässiga löner. VD:s lön kommer att publiceras offentligt.