Framtidslyftet är en oberoende, långsiktig privat aktör som har som mål att förse svenska tillväxtföretag med kompetent privat kapital genom bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.

Framtidslyftet drivs med folkrörelsen som förebild och med syfte att så många som möjligt ska vilja engagera sig i och arbeta med initiativet. Framtidslyftet främjar öppenhet och arbetar tillsammans med andra aktörer som är aktiva inom det svenska innovationssystemet. I Framtidslyftet finns det plats för alla.

Framtidslyftet vill ta tillvara på de svenska tillväxtföretagens fantastiska idéer och låta företagen utvecklas till sin fulla potential. Idag hänger framgång ofta ihop med kapital. Många bra idéer ser inte dagens ljus då konkurrensen om kapitalet är hård. Med Framtidslyftet ska vi ändra på detta.

Läs vidare här –> vision och mål