Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får kring vårt sådd-program. Hittar du inte svaret på din fråga här? Kontakta:
Håkan Alfon +46 (0)73 – 636 40 65,  [email protected]

Vilka branscher är Framtidslyftet sådd inriktad mot?

Framtidslyftet sådd är inte inriktad mot någon speciell bransch utan är öppen för alla typer av bolag som uppfyller investeringskriterierna.

Hur stora investeringar gör Framtidslyftet sådd?

Den initiala totala investeringen skall uppgå till mellan 1-2 MSEK varav Framtidslyftet kan ta mellan 25 % – 33 % av den totala investeringen. Som medfinansiärer ser Framtidslyftet gärna en kombination av andra privata investerare och offentliga aktörer så som Almi invest, Innovationsbron m.fl.

Riktar Framtidslyftet sådd sig mot någon specifik region?

Nej, Framtidslyftet har som ambition att verka för att skapa fler långsiktigt hållbara tillväxtföretag i Sverige. Framtidslyftet investerar i de bästa bolagen oavsett var bolaget kommer från geografiskt sett.

Vart kommer investeringskapitalet ifrån?

Investeringskapitalet kommer från privatpersoner, företag och organisationer som alla sett ett behov av att tillföra mer privat kompetent kapital i tidiga skeden. Allt kapital som reses investeras på rent kommersiella grunder och marknadsmässiga villkor. Avkastningen återinvesteras sedan i Framtidslyftet. Detta innebär att de som ger ett bidrag till Framtidslyftet ej får tillbaka det givna kapitalet.

Hur går man tillväga för att få en investering från Framtidslyftet?

1. Fyll i vårt formulär
2. Framtidslyftet gör en bedömning av bolaget utifrån investeringskriterierna.
3. Vid ett positivt utlåtande begärs kompletterande material så som affärsplan in. Eventuellt bokas ett möte.
4. Framtidslyftets urvalsråd bestående av 21 personer tar det slutliga beslutet om bolaget ska få finansiering.

Varför Framtidslyftet som investerare?

Framtidslyftet är en nationell aktör som tillför privat kapital och med ett brett nätverk förser bolagen med både kontakter och kompetens. Bolagen blir en del av Framtidslyftet och får genom det en unik exponeringsmöjlighet. Framtidslyftet samarbetar med en rad offentliga och privata investerare.