Att vara fadder till ett företag innebär att du som privatperson eller företag antingen kan bidra med pengar eller kunskaper till ett specifikt tillväxtföretag. Kanske sitter du/ni på specifika kunskaper som kan vara till nytta för tillväxtföretagets verksamhet.

Faddrar syns och presenteras tillsammans med det tillväxtföretag som de stöder.

Anmäl ditt fadderintresse till [email protected]