Manga gubbar

 

 

 

Framtidslyftets Fadderprogram är fortsättningen på resan för att skapa bättre förutsättningar för tillväxtbolag att skaffa kompetent kapital under sin uppväxt. Detta skapar möjligheter att bygga nya svenska exportföretag.

Hur fungerar det?
Varje år antas en mängd lovande nya tillväxtföretag till Sveriges olika inkubatorer. För att ge dessa företag en flygande start kopplar Framtidslyftet ihop dem med regionalt näringsliv, ett fadderbolag. Faddern tillför dels en uppstartsfinansiering till tillväxtföretaget men stöttar också med värdefull kompetens och erfarenhet.

Tillväxtföretag + lokala inkubatorer + Framtidslyftet + Fadderbolag

Framtidslyftet utser tillsammans med inkubatorn och faddern ett tillväxtföretag som finns hos inkubatorn och som är lämpad för denna typ av finansiering. Faddern som stöttar kan i princip  komma ifrån vilken bransch som helst, men måste ha ett intresse i att följa företaget med en funktion som bollplank under ett års tid.

När alla parter är överens är det upp till tillväxtföretaget att bevisa för faddern att de gör rätt som satsar på dem. En digital crowdfundingkampanj startar på Framtidslyftets hemsida och under ett par veckors tid måste tillväxtföretaget samla in en summa på 10.000 kr, pengarna kan komma både från privatpersoner och företag. På så sätt bevisar tillväxtföretaget att de kan sälja sin idé och produkt.

Vad kostar detta tillväxtföretaget?
Pengarna tillväxtbolaget får in via crowdfundingkampanjen är ett rent bidrag till tillväxtbolaget och behöver inte betalas tillbaka. Når kampanjen minst 10 000 kr bidrar faddern via Framtidslyftet med 50 000 kr.

Dessa pengar (50 000 kr) är ett konvertibelt lån och kommer vid en eventuell framtida investeringsrunda omvandlas till aktier i tillväxtföretaget. Om företaget gör en exit och blir uppköpt får Framtidslyftet tillbaka värdet av aktierna i pengar. Förhoppningsvis har då värdet under denna tiden ökat och pengarna som kommer tillbaka återinvesteras i nya tillväxtföretag. Många företag får nytta av samma krona, själva grundidén med Framtidslyftet!

Vill du veta mer om hur man blir fadder eller har du kanske redan bestämt dig?

Kontakta Mats Johansson eller Ingemar Ljungdahl.