Framtidslyftet Förvaltning AB har ett par olika delägare. De har alla lång och gedigen erfarenhet av företagande och entreprenörskap. Tillsammans utgör de en skara som med Framtidslyftet hoppas kunna ta Sverige till nya höjder vad gäller finansieringssituationen för Sveriges tillväxtbolag. Fokus ligger på:

  • Ackumulerande av privat kompetent kapital
  • Förstärkande av processen för hur kapital hittar tillväxtföretag
  • Skapande av en positiv attityd till entreprenörskap