”Sverige behöver fler nya innovativa tillväxtföretag som har potential att slå sig in på 100-listan. Det är av avgörande betydelse för att säkra sysselsättningen och utmana den globala konkurrensen”.

Sverige står inför stora utmaningar. Med stora utmaningar följer också stora möjligheter. Vi har en åldrande befolkning och en åldrande företagsstock. Av de 100 största företagen i Sverige är det få som startade efter 1970. Sysselsättnings-tillväxten kommer inte från de stora företagen, utan i allt större utsträckning från små och medelstora, snabbväxande företag som verkar i ”nya” branscher. Det råder brist på privat kompetent kapital som är villigt att investera i tillväxtföretag i tidiga skeden. Men. Det finns stor potential!

Runt om i landet finns det frön till idéer som har potential att växa och bli Sveriges nästa exportunder. Med ett bra team och fungerande stödstrukturer som stöttar och vågar utmana idéerna kan vi bygga en ny grund av nya tillväxtföretag.

Läs hela inlägget.