VINNOVA och Energimyndigheten inbjuder nystartade utvecklingsbaserade företag att skicka in ansökan inom utlysningen VINN NU 2012. Utlysningen görs inom programmet VINN NU.

Syftet med utlysningen är att underlätta för nystartade utvecklingsbaserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga och kommersiellt intressanta produkter eller tjänster så att företaget kan finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag.

Läs mer och ansök!