Här kommer en möjlighet för er som söker pengar för att kunna utveckla ert företag.

Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket inbjuder nystartade utvecklingsbaserade företag att skicka in ansökan inom utlysningen VINN NU 2012.

Syftet med utlysningen är att underlätta för nystartade utvecklingsbaserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga och kommersiellt intressanta produkter eller tjänster så att företaget kan finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag.

Läs mer om utlysningen här.

Läs mer om hur du gör en ansökan här.