I höstas presenterade region Skåne den internationella innovationsstrategi som ska se leda till förbättrad konkurrenskraft, säkrad tillväxt och välfärd.

Samarbete kommer att vara grundläggande för en lyckad innovationsstrategi och den kanske viktigaste parten är det privata näringslivet och enskilda entreprenörer.

Lär hela artikeln här.